TKM är ett stort område, därför har jag valt att skriva lite om det område jag ställer mig emot, nämligen örtmedicinen som innehåller delar från utrotningshotade växter och djur.

Kina är världens största konsument av tigerdelar, vilka bland annat används inom den traditionella medicinen. Vissa ben tros ha helande kraft, bland annat används nermalda ben som en potenshöjande ingrediens men även organ, blod, fett, svans m.fl kroppsdelar används i olika typer av medicin beroende på vilken åkomma det gäller, olika kroppsdelar tros nämligen vara verksamma mot olika åkommor. De flesta läkemedelsbutikerna i Kina är medvetna om att handeln med tigerdelar är illegal men väljer ändå att sälja detta.
I början av 1900-talet fanns ca 100 000 vilda tigrar, förra året var siffran nere i 1400. Vi har redan lyckats utrota balinesisk-, kaspisk- samt javatigern och man räknar med att det finns mellan 0-30st sydkinesiska tigrar kvar (år 2008). I och med att tigrarna minskat så mycket i antal så har man börjat jaga andra stora kattdjur att använda för samma ändamål, till exempel leoparden.

Men det är inte bara kattdjuren som utsätts för illegal jakt och utrotning utan även noshörningens horn, myskdjurets myskkörtel, bergsgorillornas kroppsdelar och den känsliga hotade sjöhästen (där traditionell kinesisk medicin står för den största handeln och uppskattningsvis använder tiotals miljoner sjöhästar varje år) är eftertraktade.

Saiga-antilopen utsätts även den för illegal jakt och här är det hanarnas horn man vill åt. Dessa har minskat väldigt, år 2000 beräknades andelen vuxna hanar i populationen till endast 0.98% vilket gjort det svårt för arten att fortplanta sig. I mitten av 1970-talet fanns 1,2 miljoner saiga-antiloper, att jämföra med knappa 50 000 idag, det är en av de snabbaste nedgångar som registrerats för en stor djurart. 

Inte heller björnen klarar sig undan utan dödas för sin galla. I nuläget är det främst svart-, krag-, malaj-, läpp- och glasögonbjörn som används men allt eftersom dessa arter minskar kommer troligen efterfrågan på även brunbjörn att öka. Björnarna hålls även i fångenskap där de vanvårdas och lever ett plågsamt liv tills man slutligen gör hål i deras magar och sedan låter gallan droppa ut. Man tror att ca 7000 björnar används för detta syfte just nu.