Nu är det snart EU-val och egentligen hade jag bestämt mig för att inte rösta men insåg att
jag måste ändå. Har man chansen att påverka till det bättre vore det dumt att låta bli.
Så frågan är den, vad bör ett parti jag röstar på engagera sig i för något?

Klimatet och en hållbar utveckling
Ekologisk odling och förnyelsebar energi. Avskaffa kärnkraften och övergå till mer hållbara
alternativ som vindkraft och solenergi. Ett jordbruk som ska vara kretsloppsanpassad och
ekologisk, utan miljöfarliga kemikalier och bekämpningsmedel. Bort med växtbesprutning
och konstgödning som förstör naturens mikrobiologi och tillsatser som förgiftar vår mat.
Azofärgämnena tex som var förbjudna här ända fram till 99, då EU:s regler började gälla.
Stoppa EU-ländernas utfiskning av haven, återskapa Östersjön som ett rent och friskt hav
i ekologisk balans, med säker sjöfart, uthållig fiskenäring och som en god rekreationsmiljö. 
Skärpt kemikaliepolitik vilken även ska omfatta vattenutsläpp av kemikalie-/medicinrester.
Alla människors lika värde
Människohandel, trafficking, rasism, främlingsfientlighet och jämnställdhet.
Etisk djurhållning
Ett starkt djurskydd. Bort med långa och onödiga djurtransporter inom EU.
Mindre makt till EU
NEJ till euron

Men jag har ett problem.. var till en början helt säker på mitt val, tills jag började läsa på
och då insåg att några partier drar åt samma håll och det gör mig lite förvirrad ärligt talat. 
Samtliga 3 partier jag väljer emellan delar nämda åsikter och det gör det hela lite svårare.

Junilistan:
Säger även JA till fildelning.
Vill halvera EU-avgiften (är nu 3 300:- per person varje år)
Och införa budgetkontroller för att få bukt med allt fusk och slöseri i EU. 

Vänstern har en stark miljöpolitik och jobbar för:
Ett bevarande och skydd åt alla djurarter samt att skapa ett hållbart skogsbruk.
Att djurförsök samt uppfödning av djur för pälstillverkning bör förbjudas.
Noggrannare kontroller av slakterier för att se till att djuren hanteras på ett värdigt sätt.
Minskade utsläpp av koldioxid via ex gratis kollektivtrafik åt alla för att minska bilåkandet.
Tydligare varumärkningar för att kunna undvika tex genmodifierad mat och importerat kött.

Miljöpartiet vill:
Ha tydligare innehållsförteckning, ursprungsmärkning samt minska köttkonsumtionen.
Stoppa all utvinning av kol och olja, kraftigt minska koldioxidutsläppen och satsa på
att utöka järnvägarna istället för flygplatser & vägar som för närvarande prioriteras.
Föra en fiskepolitik anpassad till arternas och ekosystemets fortlevnad, att vi
slutar tömma haven på fisk och istället låter bestånden växa sig starka.
Att ett miljöriktigt omhändertagande av elektronikavfall införs.

Skulle någon som faktiskt är insatt i politik på riktigt kunna
förklara för mig vad de största skillnaderna mellan
dessa olika partier egentligen är?